فصل اول: روند تکامل، دامنه کاربرد و مروری بر مدل‌های موجود
 
1 سوال
    
10:54 1398/12/26
فصل دوم:‌ مرور بندهای ستون تعهد به ایمنی فرآیند
 
3 سوال
    
18:35 1399/01/02
فصل سوم: مرور بندهای ستون درک خطر و ریسک
 
3 سوال
    
18:58 1399/01/06
فصل چهارم: مرور بندهای ستون مدیریت ریسک
 
0 سوال
    
16:29 1398/03/30
فصل پنجم: مرور بندهای ستون یادگیری از تجربیات
 
0 سوال
    
16:29 1398/03/30
فصل ششم: شرح مراحل استقرار و ارتباط بندها
 
0 سوال
    
14:35 1398/08/12
سوالات اخیر
Quantitative Risk Analysis

با سلام

انجام ارزیابی ریسک به صورت کمی آیا منحصرا توسط شرکت مجری باید انجام گردد و نتایج به کارفرما ارائه گردد یا در این خصوص نیز باید همانند جلسات HAZOP تیم سازی تشکیل گردد و آموزشهای لازم نیز به افردی از شرکت کارفرما ارائه گردد؟ چون معمولا ارزیابی کمی ریسک توسط یک یا دو نفر از شرکت مجری قابل انجام خواهد بود.

با تشکر

1 پاسخ
0 امتیاز
رضا غلامی
18:56 1399/01/06
Hazard identification and risk analysis

با سلام و احترام

در بند مربوط به HIRA عنوان نمودید که بعد از تدوین دستورالعمل و قبل از تیم سازی برای اجرای تکنیک های روش های کیفی مانند HAZOP یا روشهای کمی نظیر QRA , SIL ، آموزش های لازم باید برای اعضای حاضر در جلسات از شرکت مربوطه (کارفرما) فراهم گردد. آیا این آموزشها از طریق شرکت مجری که قصد استقرار PSM را دارد، برای اعضا باید فراهم گردد؟

با تشکر   

1 پاسخ
0 امتیاز
رضا غلامی
18:58 1399/01/06
Guidelines

با سلام

در صورت ارائه راهنما توسط CCPS در خصوص بندهای شایستگی ایمنی فرایند و انطباق با استانداردها لطفا معرفی نمایید.

با تشکر

1 پاسخ
0 امتیاز
رضا غلامی
18:35 1399/01/02
فرهنگ ایمنی فرایند
آیا الگوی CCPS راهنمایی مجزا برای جاری سازی فرهنگ ایمنی فرایند منتشر کرده است؟
1 پاسخ
0 امتیاز
رضا غلامی
18:32 1399/01/02
انطباق با استانداردها

با سلام

برای استقرار مدیریت ایمنی فرایند در بند انطباق با استانداردها، آیا هدف از سیستم مدیریتی تشکیل شده به روزرسانی و توزیع مدارک و استانداردها بین افراد سازمان است یا باید علاوه بر موارد فوق سیستمی جاری گردد که سه مرحله طراحی، ساخت و بهره برداری را با مدارک بررسی نمایند و عدم انطباق ها را مشخص نمایند؟ چنانچه مورد دوم هم شامل شود رویه اجرای آن چگونه خواهد بود؟

با سپاس فراوان

1 پاسخ
0 امتیاز
رضا غلامی
18:27 1399/01/02