ویدیو آشنایی با مهندسی هوافضا - دکتر دهقانی فیروزآبادی - مکتب خونه
آشنایی با مهندسی هوافضا - دکتر دهقانی فیروزآبادی
دانلود با کیفیت بالا   دانلود
دانلود با حجم کم   دانلود