ویدیو آشنایی با مهندسی کامپیوتر - دکتر جهانگیر - مکتب خونه
آشنایی با مهندسی کامپیوتر - دکتر جهانگیر
دانلود با کیفیت بالا   دانلود
دانلود با حجم کم   دانلود