جلسه چهاردهم - ارائه مثال هایی از پیاده سازی واحد کنترل

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری