جلسه بیست و سوم - تئوری لایه مرزی

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول - روابط فشار در سیال ساکن ، مانومترها
جلسه دوم - نیروی هیدروستاتیک سیال روی سطوح مسطح
جلسه سوم - نیروی سیال ساکن بر روی سطوح غیر مسطح
جلسه چهارم - نیروشناسی بر روی یک جسم و محل اثر آن
جلسه پنجم- انواع تعادل
جلسه ششم - پایداری چرخشی اجسام شناور
جلسه هفتم - ادامه پایداری اجسام شناور - دیدگاه اویلری و لاگرانژی در دینامیک محیط پیوسته
جلسه هشتم - قانون بقای مومنتم
جلسه نهم- ادامه قانون بقای مومنتم ، رابطه انرژی
جلسه دهم - رابطه برنولی و کاربردها
جلسه یازدهم - کاربرد رابطه برنولی
جلسه دوازدهم - کاربرد برنولی در شکل عملی
جلسه سیزدهم - ادامه کاربرد قوانین بقا - جت و پره
جلسه چهاردهم - آنالیز ابعادی ، تشابه
جلسه پانزدهم
جلسه شانزدهم - آنالیز ابعادی
جلسه هفدهم - اصطکاک در سیال - مبانی
جلسه هجدهم - معادلات ناوی استوکس ؛ جریان بین دو صفحه موازی
جلسه نوزدهم - حل جریان لایه ای در لوله ها
جلسه بیستم - افت در لوله ها
جلسه بیست و یکم - افت در لوله ها
جلسه بیست و دوم- افت در لوله ها
جلسه بیست و سوم - تئوری لایه مرزی
جلسه بیست و چهارم - نیروی اصطکاک بر روی اجسام