جلسه چهاردهم - مسئله ی پاکت ها

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول - نظریه بازی ها چیست
جلسه دوم - بازی های استراتژیک با اطلاعات کامل
جلسه سوم - مفهوم تعادل نش
جلسه چهارم - انحصار دو جانبه ی کورنو
جلسه پنجم - تعادل نش یکتا
جلسه ششم - رویکرد بازیکن ها نسبت به ریسک
جلسه هفتم - استراتژی های خالص
جلسه هشتم - اثبات وجود تعادل نش
جلسه نهم - ادامه ی وجود تعادل نش
جلسه دهم - معرفی مقالات مرتبط
جلسه یازدهم - بازی های استراتژیک با اطلاعات ناکامل
جلسه دوازدهم - مثالی از بازی های بیضی
جلسه سیزدهم - مثال دیگری از بازی های بیضی
جلسه چهاردهم - مسئله ی پاکت ها
جلسه پانزدهم - استقراء معکوس
جلسه شانزدهم - مثال هایی از زیربازی
جلسه هفدهم - backward induction
جلسه هجدهم - holdup game
جلسه نوزدهم - بازی های تکرار شونده با اطلاعات ناقص
جلسه بیستم - weak sequential equillibrium
جلسه بیست و یکم - signaling games
جلسه بیست و دوم - بازی های چانه زنی
جلسه بیست و سوم - بازی های همکارانه
جلسه بیست و چهارم - مثالی از بازی های همکارانه
جلسه بیست و پنجم - تخصیص بهینه ی منابع
جلسه بیست و ششم - مقدمه ای بر مکانیزم دیزاین
جلسه بیست و هفتم - استراتژی های tit for tat