مروری بر بصری‌سازی (Visualization)

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

جلسات فصل پنجم: Data Storytelling

  فصل قبلی
مروری بر بصری‌سازی (Visualization)
 
کوییز مروری بر بصری سازی
 
ایجاد تغییر به کمک فهم و یافته‌ها از داده‌ها
 
کوییز ایجاد تغییر به کمک فهم و یافته‌ها از داده‌ها
 
چرا باید از Data Storytelling استفاده کنیم؟
 
کوییز چرا باید از روایت داستانی داده استفاده کنیم؟
 
آناتومی و اجزای یک روایت بر مبنای داده
 
کوییز آناتومی و اجزای یک روایت بر مبنای داده
 
تاثیر بار پردازشی ذهنی و شناختی
 
کوییز تاثیر بار پردازشی ذهنی و شناختی
 
ویژگی‌های مربوط به توجه
 
کوییز ویژگی‌های مربوط به توجه
 
بصری‌سازی داده‌های مناسب
 
کوییز بصری‌سازی داده مناسب
 
انتخاب نمایش مناسب برای داده‌ها
 
کوییز انتخاب نمایش مناسب برای داده‌ها
 
تنظیم نمودارها بر اساس پیام اصلی راوی
 
کوییز تنظیم نمودارها بر اساس پیام اصلی راوی
 
تمرین: Setup Visualization
 
از بین بردن نویزهای نمودارها
 
کوییز از بین بردن نویزهای نمودارها
 
درک بهتر نمودار
 
ایجاد اعتماد در رابطه با اطلاعات
 
تمرین: Polishing the Scenes
 
تمرین با داده واقعی (انتخاب نمودار درست 1)
 
تمرین با داده واقعی (انتخاب نمودار درست 2)
 
تمرین با داده واقعی (انتخاب نمودار درست 3)
 
تمرین با داده واقعی (از بین بردن داده مخرب 1)
 
تمرین با داده واقعی (از بین بردن داده مخرب 2)
 
تمرین با داده واقعی (از بین بردن داده مخرب 3)
 
جلب توجه مخاطب
 
ابزارها و کتابخانه‌های بصری‌سازی در پایتون
 
پیاده‌سازی نمودار با کتابخانه plotly- بخش اول
 
پیاده‌سازی نمودار با کتابخانه plotly-بخش دوم
  فصل بعدی