جلسه سیزدهم - آشفتگی هوا، نسیم ساحلی، نسیم کوهستانی، باد فون، مانسون

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول - منظومه‌ شمسی، جو زمین، آشنایی با نقشه‌ها
جلسه دوم - تابش، انتقال انرژی در جو، ناپایداری بسته هوا
جلسه سوم - حرکت انتقالی زمین، گرمایش و سرمایش روزانه هوا، وارونگی دما
جلسه چهارم - رطوبت، اشباع، شبنم، هسته‌های میعان، نیروی کوریولیس
جلسه پنجم - ادامه نیروی کوریولیس، مروری بر جلسات گذشته
جلسه ششم - تاری، تشکیل مه، ابرها
جلسه هفتم - ابرهای کم‌ارتفاع، ابرهای با گسترش عمودی
جلسه هشتم - پایداری و ناپایداری جو، صعود بسته هوا، توسعه ابرها
جلسه نهم - توسعه ابرها، نقش ناهمواری‌ها، محاسبه نیروی کوریولیس
جلسه دهم - تشکیل قطرات، بارورسازی ابر، انواع بارش
جلسه یازدهم - فشار جو، باد ژئوستروفیک، باد گرادیان، نیروی اصطکاک
جلسه دوازدهم - مروری بر جلسات گذشته
جلسه سیزدهم - آشفتگی هوا، نسیم ساحلی، نسیم کوهستانی، باد فون، مانسون
جلسه چهاردهم - نیروهای موثر در جو، گردش عمومی جو
جلسه پانزدهم - تعامل جو و اقیانوس، جریان خلیج، مارپیچ اکمان، ال نینو، نوسان‌های اقیانوسی
جلسه شانزدهم - توده‌های هوا، توده‌های هوا روی ایران، جبهه‌ها
جلسه هفدهم - جبهه‌ها، نظریه‌ جبهه‌‌ قطبی، چرخندهای عرض های میانی
جلسه هجدهم - امواج ارتفاعات بالا، تقویت چرخندها
جلسه نوزدهم - چرخش، ضخامت لایه ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی باری، گزارش هوا
جلسه بیستم - بررسی نقشه‌های هواشناسی
جلسه بیست و یکم - مروری بر جلسات گذشته، توفان‌های تندری
جلسه بیست و دوم
جلسه بیست و سوم - اقلیم جهانی، تغییرات اقلیم
جلسه بیست و چهارم - تغییرات اقلیم، آلودگی هوا