فصل اول - مقدمه اي بر نرم افزار آماري SPSS
 
15 سوال
    
11:31 1398/08/06
فصل دوم - تحليل توصيفي داده ها با نرم افزار SPSS
 
2 سوال
    
16:32 1398/08/16
فصل سوم - نمودارهاي آماري در SPSS
 
1 سوال
    
01:26 1398/04/19
فصل چهارم - مقايسه ميانگين متغيرها با استفاده از آزمون پارامتريک و ناپارامتريک
 
10 سوال
    
18:00 1397/12/27
فصل پنجم - تحليل روابط بين متغيرهاي کمي و کيفي
 
5 سوال
    
18:00 1397/12/27
فصل ششم - بخش يافته هاي آماري در پايان نامه و مقاله با استفاده از SPSS
 
6 سوال
    
17:51 1398/05/17
سوالات اخیر
تحلیل متغیرهای مقیاسی

سلام. در بخش چهارم در قسمت انحراف استاندارد و کشیدگی وچولگی عدد 1.96 از کجا به دست آمد که اگر نتیجه محاسبات از این عدد کوچکتر یا بزرگتر بود یک نتیجه ای میگرفتیم؟

در statistics  اعداد 33.33 و 66.7 برای چه نوشته می شوند آیا لازم هست نوشته شود؟ و آیا میشه 100 را به 4 قسمت تقسیم کرد؟

در  cut point  میتوان به جای 10 عدد دیگری نوشت؟

2 پاسخ
0 امتیاز
فهیمه امین حاتمی
16:32 1398/08/16
آلفای کرونباخ

میشه لطفا یه داده بذارید که وقتی آلفای کرونباخ محاسبه شده پایین تر از 7 صدم بود به قسمت item total statistics می رویم و اونهایی که پایین تر از 7 صدم بودند را حذف می کنیم آلفا تغییر کند .

و اینکه روش دو نیمه کردن چه مواقعی استفاده می شود؟

ممنون

 

1 پاسخ
0 امتیاز
فهیمه امین حاتمی
18:48 1398/08/04
پایایی

سلام. اگر هر متغیر به صورت جدا چند تا مؤلفه داشت چه جوری باید آلفا رو محاسبه کرد؟

 

1 پاسخ
0 امتیاز
فهیمه امین حاتمی
11:31 1398/08/06
پروژه میانی اول

سلام وقتتون بخیر در پرسشنامه مربوطه بعضی از سوال ها گزینه ندارن و فقط جای خالی گذاشته شده. ..خودمون باید براشون value تعریف کنیم؟

1 پاسخ
0 امتیاز
پارمیدا مستجابی
11:59 1398/07/10
روایی مولفه ها

با سلام و احترام. اگر آلفای کرونباخ منفی شود چه باید کرد؟( در صورت حذف هر کدام از پرسش ها باز هم منفی باقی می ماند.)

1 پاسخ
0 امتیاز
فرزانه فلاحتی نژاد
09:54 1398/06/30