سخنرانی چهارم: رابطه میان علم فیزیک و یادگیری ماشین: مروری بر مقالات جدید و اجرای یک روش یادگیری ماشین جهت حل یک مسأله در فیزیک

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات کارگاه یادگیری ماشین در فیزیک

سخنرانی اول: انواع روش‌های یادگیری ماشینی شامل با ناظر، بدون ناظر وتقویتی
سخنرانی دوم: مبانی یادگیری عمیق و کاربردهای آن در ماده چگال و نقش کلان داده‌ها در علم فیزیک
سخنرانی سوم: آشنایی اجمالی با ابزارها و مدل‌های یادگیری ماشینی و کلان داده با تأکید بر زبان برنامه نویسی پایتون و اسکالا
سخنرانی چهارم: رابطه میان علم فیزیک و یادگیری ماشین: مروری بر مقالات جدید و اجرای یک روش یادگیری ماشین جهت حل یک مسأله در فیزیک
سخنرانی پنجم: مدل‌سازی انرژی پیوندی مولکولی با استفاده از یادگیری ماشین
سخنرانی ششم: جستجو ساختارهای پایدار و شبه پایدار مواد با استفاده از الگوریتم فرگشتی (تکاملی)
سخنرانی هفتم: توصیفگرهای اتمی برای یادگیری ماشین
سخنرانی هشتم: مطالعه مدل آیزینگ یک بعدی و دو بعدی با استفاده از شبکه‌های عصبی
سخنرانی نهم: تولید پتانسیل برهمکنشی به روش Pre-Behler
سخنرانی دهم: تئوری روش های Behler,CENTI و کد FLAME
سخنرانی یازدهم: آشنایی با کد FLAME - تولید پتانسیل برهمکنشی به روش Behler
سخنرانی دوازدهم: تولید پتانسیل برهمکنشی به روش CENTl