درس صفر
 
0 سوال
    
13:30 1401/12/02
سوالات چندگزینه‌ای | Multiple Choice
 
1 سوال
    
15:15 1402/09/08
سوالات جورکردنی | Matching
 
0 سوال
    
13:51 1400/04/11
سوالات برچسب‌زدن طرح، نمودار، نقشه | Plan, Diagram, Map Labeling
 
0 سوال
    
14:45 1400/09/06
سوالات تکمیل فرم، یادداشت، جدول، فلوچارت، خلاصه | Form, Note, Table, Flow-chart, Summary Completion
 
0 سوال
    
23:10 1400/09/18
سوالات تکمیل جمله | Sentence Completion
 
0 سوال
    
15:24 1400/11/18
سوالات پاسخ کوتاه | Short-answer Questions
 
0 سوال
    
22:46 1400/09/19
پیوست
 
0 سوال
    
16:29 1402/07/26
سوالات اخیر
ترتیب از روی Audio
استاد کدام بخش بود که فرمودید به ترتیب از روی Audio گفته نمیشه؟ یکی از فصل ها بود، یادم رفته. گفتید امکان داره همزمان که گوش می دهید مثلا گزینه 3 را دارد توضیح می دهد.
1 پاسخ
0 امتیاز
ArmanRiazi
15:15 1402/09/08