فصل اول:‌ آموزش HTML
 
2 سوال
    
23:41 1402/05/02
فصل دوم: آموزش CSS
 
0 سوال
    
22:08 1402/05/09
فصل سوم: آموزش PHP
 
0 سوال
    
00:28 1401/12/06
فصل چهارم: آموزش SQL
 
0 سوال
    
12:58 1401/10/25
فصل پنجم: پروژه‌ی ساخت پرسشنامه
 
0 سوال
    
11:02 1402/08/09
فصل ششم: پروژه‌ی نهایی
 
1 سوال
    
00:15 1402/05/08
سوالات اخیر
برای html از ajax استفاده کنیم یا disply یا innerHTML؟
برای html از ajax استفاده کنیم یا disply یا innerHTML؟
5 پاسخ
0 امتیاز
سارا نظری
14:03 1402/05/05
فایل xampp
فایل xampp رو از کجا بگیریم برای درس 7؟ چرا انقدر گنگ درس میدین
2 پاسخ
0 امتیاز
نسیم قبادی
12:11 1402/03/21
Page layout may be unexpected due to Quirks Mode
سلام یعنی چی Page layout may be unexpected due to Quirks Mode؟ چرا کلیک میکنم رو تصویر علامت دست نمیاد
3 پاسخ
0 امتیاز
نسیم قبادی
23:41 1402/05/02