Unit 1
 
58 سوال
    
17:46 1402/08/04
Unit 2
 
46 سوال
    
17:49 1402/08/04
Unit 3
 
33 سوال
    
18:52 1402/08/25
Unit 4
 
35 سوال
    
22:02 1402/08/18
Unit 5
 
9 سوال
    
17:29 1402/07/28
Unit 6
 
8 سوال
    
08:57 1402/06/01
Midterm Exam
 
3 سوال
    
00:23 1401/08/12
Midterm Projegt
 
9 سوال
    
19:44 1402/07/26
Unit 7
 
13 سوال
    
18:17 1402/06/28
Unit 8
 
3 سوال
    
19:43 1402/07/26
Unit 9
 
5 سوال
    
13:02 1402/03/21
Unit 10
 
3 سوال
    
22:37 1401/06/14
Unit 11
 
13 سوال
    
19:41 1402/07/26
Unit 12
 
5 سوال
    
19:51 1402/07/26
Final exam
 
3 سوال
    
18:03 1402/08/13
Final Project
 
17 سوال
    
20:34 1402/08/26
سوالات اخیر
معنی
سلام he has class به معنی اون به کلاس می‌ره یا میرسه هم میشه؟ فقط به معنی او کلاس دارد میشه؟
1 پاسخ
0 امتیاز
فاطمه دیده بان
23:38 1402/08/17
مالکیت
سلام چرا در این امتحان وقتی مثلا میخواد بگه کتاب آنا میگه it's book ana's در صورتی که در ویدیو دوم unit 3 توضیح داده شده اگه مثلا می‌خوایم بگیم کتاب آنا باید اینطور گفته بشه it's ana's book خودتون در امتحان پایین ببینید یه بار اینطور نوشته و به بار اونطوری. https://maktabkhooneh.org/course/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-mk420/%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%85-unit-3-ch902/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-practice-general-english-beginner/
1 پاسخ
0 امتیاز
فاطمه دیده بان
16:17 1402/08/01
معنی
سلام میخواستم بپرسم to get to برای چی داخل جمله اومده چه معنی میده.
1 پاسخ
0 امتیاز
فاطمه دیده بان
19:53 1402/07/26
وار ایز یا وات ایز
سلام لهجه ها درستش کدوم what is رو اولین جلسه وارایز میکه انگار
1 پاسخ
0 امتیاز
اکبر درویشی
19:52 1402/07/26
افعال To Do و To Be
سلام من میخواستم بپرسم در جمله مخصوصا سوالی فرق do you در اول جمله یا are you در چیه و چه وقت هایی استفاده میشه و در معنی چه تفاوتی داره
0 پاسخ
0 امتیاز
فاطمه دیده بان
13:22 1402/06/30