معرفی اجمالی حروف اضافه و قوانین آن‌ها
 
3 سوال
    
23:33 1401/08/11
تمرین با پرکاربردترین حروف اضافه
 
4 سوال
    
20:06 1401/08/28
همه 150 حرف اضافه (حروف اضافه تک کلمه‌ای)
 
8 سوال
    
19:47 1401/08/28
همه 150 حرف اضافه (حروف اضافه چند کلمه‌ای)
 
0 سوال
    
17:56 1401/08/16
اشتباهات رایج در حروف اضافه
 
0 سوال
    
17:51 1401/08/16
سوالات اخیر
ابهام در استفاده از with
سلام استاد؛ (سوال مربوط به صفحه 28): طبق مثالهای دیکشنری حرف اضافه furnish کلمه with است؛ چرا از آن استفاده نشده؟ A room furnished in modern style.
1 پاسخ
0 امتیاز
mgh
20:06 1401/08/28
دلیل نیامدن of یا s'
سلام استاد؛ در برخی مواقع قبل از مضاف‌الیه «of یا s'» نمی‌آید؛ لطفاً بفرمایید که دلیل این مورد چیست؟
1 پاسخ
0 امتیاز
mgh
23:35 1401/08/11
معنای on top of
سلام استاد؛ (سوال مربوط به صفحه 231): لغت on top of در دیکشنری به صورت «علاوه بر» معنا شده اما در تدریس به صورت «بالای چیزی» ترجمه شد
1 پاسخ
0 امتیاز
mgh
23:37 1401/08/11
معنای up در دیکشنری
سلام استاد؛ (سوال مربوط به صفحه 187): در معنای اول دیکشنری آکسفورد، حرف اضافه up به همان معنای «بالای مکانی» آمده در حالی که شما گفتید دقیقاً مترادف down است
1 پاسخ
0 امتیاز
mgh
23:39 1401/08/11
دلیل استفاده than در این جمله
سلام استاد؛ (سوال مربوط به صفحه 175): این جمله بدون کلمه than هم دقیقاً همان معنا را میدهد؛ پس چرا این حرف اضافه را آورده؟ He is a writer than whom there is no finer.
1 پاسخ
0 امتیاز
mgh
23:42 1401/08/11