فصل اول: مفهوم، اهمیت و نقش مدل درآمدی در موفقیت یک کسب‌و‌کار
 
0 سوال
    
12:39 1401/02/25
فصل دوم: معرفی و بررسی مزایا و معایب انواع مدل‌های درآمدی
 
1 سوال
    
11:53 1401/07/04
سوالات اخیر
لینک کتاب ها
سلام لطفا لینک کتاب ها و منابعی که در ویدئو ها معرفی میشوند را ارائه کنید.
1 پاسخ
0 امتیاز
علی نوعی کردکندی
11:53 1401/07/04