فراموشی رمز عبور
اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر میتوانید رمز عبور جدید بسازید.


کنترل خطی

ادهمی دانشگاه تهران کارشناسی پاییز
معرفی درس
این درس به تجزیه، تحلیل و کنترل سیستم های خطی اختصاص دارد.
دکتر ادهمی استاد دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران است.
لیست جلسات 33 جلسه