فراموشی رمز عبور
اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر میتوانید رمز عبور جدید بسازید.


جلسه سوم - حرکت انتقالی زمین، گرمایش و سرمایش روزانه هوا، وارونگی دما