فراموشی رمز عبور
اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر میتوانید رمز عبور جدید بسازید.


جلسه یازدهم - فشار جو، باد ژئوستروفیک، باد گرادیان، نیروی اصطکاک