فراموشی رمز عبور
اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر میتوانید رمز عبور جدید بسازید.


نظریه گروه

معرفی درس
درس نظریه گروه برای دانشجویان مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکتری و برای بسیاری از گرایش های فیزیک نظری مناسب است. در این درس پس از آشنایی مقدماتی با مفاهیم اصلی نظریه گروه به مطالعه گروه های ماتریسی به عنوان یک نمونه مهم از گروه های پیوسته می پردازیم. پس از مطالعه کلی گروه ها و جبرهای لی به طبقه بندی کلیه جبرهای لی نیم ساده پرداخته می شود. ابزار های لازم برای اثبات این طبقه بندی، به خصوص مفهوم دیاگرام های ریشه ها و دیاگرام دینکین بسط داده می شوند. سرانجام مقدمات نظریه نمایش برای جبرهای لی نیز معرفی می شوند.
دکتر وحید کریمی پور استاد فیزیک نظری در دانشگاه صنعتی شریف است. او تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشگاه شیراز و در رشته ی مهندسی برق و الکترونیک شروع کرد و پس از آن دوره ی کارشناسی ارشد و دکتری رشته ی فیزیک را در دانشگاه صنعتی شریف گذراند. وحید کریمی پور سال های متوالی درس های فیزیک نوین را در دانشگاه شریف ارایه کرده است و زمینه فعالیت و پژوهش وی در فیزیک کوانتوم می باشد.
لیست جلسات 26 جلسه