فراموشی رمز عبور
اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر میتوانید رمز عبور جدید بسازید.


جلسه ششم - الگوریتم *A، اثبات بهینگی و خواص تابع اکتشافی (heuristic function)