فراموشی رمز عبور
اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر میتوانید رمز عبور جدید بسازید.


جلسه نهم - جستجو در محیط های نيمه مشاهده‌پذير (partially observable) و و غير قطعی (non-deterministic)