فراموشی رمز عبور
اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر میتوانید رمز عبور جدید بسازید.


تحقیق در عملیات پیشرفته ۱

معرفی درس

در این درس به بررسی مدل‌های ریاضی و ساختار آنها، مدل‌های خطی، روش حل ترسیمی، روش سیمپلکس اولیه، روش سیمپلکس تجدید نظر شده، روش تجزیه LU، تباهیدگی و انتخاب محور برای اجتناب از دوران، نظریه دوگانی و کاربردهای آن، قضیه مکمل لنگی، سیمپلکس دوگان و سیمپلکس اولیه-دوگان، تحلیل حساسیت در مدل‌های خطی، برنامه‌ریزی عدد صحیح (روش‌های صفحه برشی و شاخه و کران)، مساله حمل و نقل، مساله تخصیص، حل مساله جریان ماکسیمال در شبکه و کاربرد آن در حل مساله تخصیص، روش های نقطه درونی، بهینه‌سازی غیر خطی مقید و نامقید (شرایط لازم و کافی)، مساله‌های محدب و جواب‌های سراسری، تابع لاگرانژی و شرایط کروش-کیون-تاکر (KKT)، و رویکرد نقطه درونی به برنامه ریزی خطی می پردازیم.

توضیحات:جلسه 4 این درس به دلیل مشکل فنی موجود نیست.

نظام الدین مهدوی امیری در سال 1331 در قائمشهر متولد شد. او دارای دکتری علوم ریاضی از دانشگاه جانزهاپکینز در سال ۱۳۶۰ است و در سال های ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۹ استاد علوم کامپیوتر دانشگاه یورک در کانادا بوده است. وی از سال 1369 به دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف پیوست و چندین دوره استاد ممتاز دانشکده بوده است. وی تا کنون 20 فارغ‌‌التحصیل دکتری و بیش از 170 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد داشته است. او در سال 1386 به عنوان چهره ماندگار استان مازندران و در سال های 1387، 1389 و 1391 به عنوان پژوهشگر برتر و در سال 1393 به عنوان استاد ممتاز دانشگاه صنعتی شریف برگزیده شده است. وی از اعضای موسس "انجمن کامپیوتر ایران"، از اعضای منتخب هیئت اجرایی انجمن های "کامپیوتر ایران" و "ریاضی ایران"، نایب رئیس و اکنون رئیس "انجمن ایرانی تحقیق در عملیات" بوده و سال ها ویراستاری ارشد "بولتن انجمن ریاضی ایران" و "مجله ایرانی تحقیق در عملیات" و همچنین سردبیری مجله‌ی "فرهنگ و اندیشه ریاضی" و "مجله ایرانی تحقیق در عملیات" را به عهده داشته است.
لیست جلسات 23 جلسه