فراموشی رمز عبور
اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر میتوانید رمز عبور جدید بسازید.


جلسه دهم - ساختار کمبلکس های co وcp -ترکیبات آلی فلزی با هسته های غیر همگن ـ لیگاند سیکلو بروبنیل ـ لیگاند های مشابه با cp