فراموشی رمز عبور
اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر میتوانید رمز عبور جدید بسازید.


جلسه پنجم - سنتز ترکیبات دوتایی فلز-کربونیل ، واکنش های آنها و ترکیبات مشابه CO و هم پی