فراموشی رمز عبور
اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر میتوانید رمز عبور جدید بسازید.


کیهان شناسی

نعمت الله ریاضی دانشگاه شهید بهشتی کارشناسی ارشد و دکترا پاییز
معرفی درس

در درس کیهان شناسی،  بر اساس کتاب موخانوف،  ابتدا ساختار علی فضا  زمان شرح داده می شود و سپس با معرفی متریک فریدمان - رابرتسون - واکر و معادلات فریدمان، حل های کیهانشناسی معروف به دست خواهند آمد و اثرات قابل مشاهده پدیده های کیهان شناسی مثل انتقال به سرخ،  فاصله درخشندگی معرفی خواهند گردید. سپس فرآیند های مهم کیهان اولیه مثل  گذارفازها، واجفتیدگی نوترینوها،  نابودی پوزیترون ها، تشکیل هسته های سبک و واجفتیدگی فوتون ها و تشکیل زمینه ریزموج کیهانی توضیح داده خواهد شد.  نظریه تورم و نظریه تشکیل ساختارهای بزرگ کیهانی نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.

کلمات کلیدی درس: کیهان شناسی، کیهان اولیه، نظریه تورم کیهانی، منشا ساختارهای کیهانی

نعمت الله ریاضی فارغ التحصیل کارشناسی فیزیک دانشگاه شیراز و کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه ساسکس انگلستان می باشد.  وی رتبه های دانشیاری و استادی خود را در دانشگاه شیراز دریافت و از سال
1391 در دانشگاه شهید بهشتی به فعالیت خود ادامه داده است.
وی علاقمند به پژوهش در زمینه های  گرانش، کیهان شناسی، اخترفیزیک و نظریه سالیتون می باشد.
لیست جلسات 23 جلسه