فراموشی رمز عبور
اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر میتوانید رمز عبور جدید بسازید.


جلسه هفدهم - Parity circuit - Verilog for parity - Generate stataement coparator - iterative 1bit comparator - Magnitude compar