فراموشی رمز عبور
اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر میتوانید رمز عبور جدید بسازید.


جلسه ششم - پيش بيني ضرايب سری فوريه بدون محاسبه و با توجه به شکل سيگنال