فراموشی رمز عبور
اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر میتوانید رمز عبور جدید بسازید.


جلسه دوازدهم - تولید واژه‌نامه انگلیسی به فارسی، فارسی به انگلیسی و اختصارات. ادامه Tickz و آغاز Pstricks

توضیحات:
فایل مربوط به این جلسه در قالب جزوه ضمیمه شده است.