فراموشی رمز عبور
اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر میتوانید رمز عبور جدید بسازید.


جلسه دوازدهم - ادامه تغییر ترتیب ترانزیستورها، روش افزونگی و هم‌روندی، مقدمه بر روش قطع کردن پالس ساعت