فراموشی رمز عبور
اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر میتوانید رمز عبور جدید بسازید.


جلسه بیستم - ماشین با حالات محدود کم مصرف، مدل مارکوف گسسته برای تخمین فعالیت