فراموشی رمز عبور
اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر میتوانید رمز عبور جدید بسازید.


جلسه هفتم - ادامه کدهای با وزن محدود، روش‌های سطح مدار کاهش توان، روش با دو ولتاژ آستانه