فراموشی رمز عبور
اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر میتوانید رمز عبور جدید بسازید.


تحلیل سازه های هوافضایی

معرفی درس

سازه‌های هوافضایی به‌ مطالعه، بررسی و بهینه‌سازی سازه‌های هواپیما و دیگر وسایل پرنده می‌پردازد. هدف آن طراحی و تحلیل سازه‌هایی است که علاوه بر استواری کافی در برابر بارهای آیرودینامیکی و دیگر بارهای استاتیکی وارد بر وسایل پرنده، کمترین وزن ممکن را نیز داشته باشند. ضمن اینکه باید بتوانند در برابر ارتعاشات و سایر عوامل محیطی نظیر تغییرات زیاد و سریع دما و رطوبت نیز مقاوم باشند.
در واقع یک مهندس سازه باید توانایی طراحی و تحلیل سازه یک پرنده را داشته باشد.این مقوله نیازمند آشنایی با بارهای وارد بر این سازه ها و همچنین آشنایی با تئوری های موجود برای تحلیل آنهاست.البته علم روز سازه بیشتر بر پایه تحلیل های نرم افزاری بنا شده است گرچه همچنان فاز طراحی که خود نوعی هنر محسوب می شود به طور مستقیم توسط مهندسین انجام می گیرد.
در نتیجه دروسی که باید به آن توجه ویژه ای شود طراحی و تحلیل است که در سطوح مختلف ارائه می شود.از طرفی آشنایی کلی مهندس سازه با پیکره هواپیما و دید واقعی او به پرنده موجب شده که مهندسین سازه وارد مرحله طراحی کل هواپیما نیز بشوند و از دید کلی خود در این راه استفاده کنند.

دکتر حسن حدادپور استاد و محقق نمونه دانشگاه صنعتی شریف در حوزه هوا فضا و عضو برجسته انجمن علمی سازمان هوا فضا میباشد.
دکتری : مکانیک سازه، دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران، ایران، ۲۰۰۲
کارشناسی : دانشگاه تهران، ایران، ۱۹۹۶

لیست جلسات 25 جلسه