فراموشی رمز عبور
اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر میتوانید رمز عبور جدید بسازید.


اصول مهندسی سطح

معرفی درس

مهندسی سطح شامل کاربرد تکنولوژی‌های سنتی یا نوینعملیات حرارتی یا دیگر عملیات سطحی نظیر انواع روش‌های پوشش‌دهی بر روی مواد و قطعات حساس مهندسی به منظور دستیابی به بک ماده مرکب با خواصی است که در هیچ یک از مواد تشکیل دهنده مغز یا سطح قطعه به تنهایی وجود ندارد. اغلب دیده شده که تکنولوژی‌های مختلف سطحی را بر روی قطعات مهندسی از پیش طراحی و ساخته شده اعمال می‌کنند. مهندسی سطح عبارت است از طراحی و ساخت قطعه با علم به اینکه چه نوع عملیات سطحی یا عملیات حرارتی سطحی قرار است بر روی آن انجام گیرد.

تحصیلات :

دکتری: دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، ۲۰۰۳

کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، ۱۹۹۵

کارشناسی: دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران، ۱۹۹۱

 

زمینه فعالیت: خوردگی و حفاظت مواد