فراموشی رمز عبور
اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر میتوانید رمز عبور جدید بسازید.


تئوری تخمین

معرفی درس

تحصیلات :

دکتری : برق مخابرات ، دانشگاه استنفورد ، 1359

کارشناسی ارشد :  برق مخابرات ، دانشگاه استنفورد ، 1355

کارشناسی : مهندسی برق ، دانشکده فنی دانشگاه تهران ، 1354

 

مسئولیت های علمی و دانشگاهی : 

  -استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف

  -استاد دانشگاه صنعتی اصفهان