فراموشی رمز عبور
اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر میتوانید رمز عبور جدید بسازید.


جلسه دوم - بررسی رویکرد نظام جمهوری اسلامی ایران پیرامون رضا شاه

توضیحات:

بررسی تئوری های توطئه در خصوص اقدامات رضا شاه و نسبت دادن آن اقدامات به انگلستان