فراموشی رمز عبور
اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر میتوانید رمز عبور جدید بسازید.


جلسه اول - مرور، تمایز سلولی ، انواع جهش‌ها ، germline- somatic ، معرفی شبکه‌های عصبی