فراموشی رمز عبور
اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر میتوانید رمز عبور جدید بسازید.


علوم اعصاب

عطیه تقوی کارشناسی ارشد جدید
معرفی درس

مبانی علوم اعصاب جز درس های پایه ای بسیاری از رشته ها از جمله روانشناسی بالینی، علوم شناختی و.. است که یادگیری آن صرفا با خوندن متن کتاب دشوار به نظر می رسد. از این رو در این فیلم های آموزشی سعی شده که با ارائه تصاویر و کلیپ یادگیری تسهیل شود و قسمت های مختلف مغز از نظر آناتومی، فیزیولوژی و کارکرد به طور مختصر و مفید در قالب 17 قسمت فیلم توضیح داده شده است.

برچسب ها:
پزشکی

مدرس:

خانم عطیه تقوی دانشجوی علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران 

رتبه سه دکتری وزارت بهداشت و هفت وزارت علوم 

دارای یک سال سابقه تدریس در دانشگاه ازاد