جلسه پنجم - بخش ١ - تقویت کننده کالکتور مشترک - تقویت کننده بیس مشترک

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول (ویرایش شده) مروری بر فیزیک الکترونیک - اتصال P-N دیود
جلسه اول (اصلی) مروری بر فیزیک الکترونیک - اتصال P-N دیود
جلسه دوم - بخش ١ - معرفی ترانزیستور بای پولار و مشخصه الکتریکی آن
جلسه دوم - بخش ٢ - مدل سیگنال کوچک ترانزیستور بای پولار
جلسه سوم - بخش ١ - تقویت کننده امیتر مشترک
جلسه سوم - بخش ٢ - تقویت کننده امیتر مشترک
جلسه چهارم - بخش ١ - تقویت کننده امیتر مشترک
جلسه چهارم - بخش ٢ - تقویت کننده کالکتور مشترک
جلسه پنجم - بخش ١ - تقویت کننده کالکتور مشترک - تقویت کننده بیس مشترک
جلسه پنجم - بخش ٢ - تقویت کننده بیس مشترک - مدارهای چند طبقه
جلسه ششم - بخش ١ - مدارهای چند طبقه - مدار Cascade
جلسه ششم - بخش ٢ - تقویت کننده تفاضلی
جلسه هفتم - بخش ١ - تقویت کننده تفاضلی
جلسه هفتم - بخش ٢ - تقویت کننده تفاضلی
جلسه هشتم - بخش ١ - تقویت کننده تفاضلی - منابع جریان - آینه جریان
جلسه هشتم - بخش ٢ - منابع جریان - آینه جریان
جلسه نهم - بخش ١ - بار فعال
جلسه نهم - بخش ٢ - تقویت کننده تفاضلی با بار فعال
جلسه دهم - بخش ١ - مثال: طراحی تقویت کننده با Gain بسیار بالا
جلسه دهم - بخش ٢ - تقویت کننده های توان - طبقه خروجی
جلسه یازدهم - بخش ١ - تقویت کننده های توان - طبقه خروجی
جلسه یازدهم - بخش ٢ - تقویت کننده های توان - طبقه خروجی
جلسه دوازدهم - بخش ١
جلسه دوازدهم - بخش ٢
جلسه سیزدهم - بخش ١
جلسه سیزدهم - بخش ٢
جلسه چهاردهم - بخش ۱
جلسه چهاردهم - بخش ۲