فراموشی رمز عبور
اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر میتوانید رمز عبور جدید بسازید.


شناخت الگو

بابک نجار اعرابی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد جدید در حال تکمیل
معرفی درس

تشخیص الگو (pattern recognition) شاخه ای از مبحث یادگیری ماشین (machine learning) می باشد که تمرکز آن بر روی شناخت الگو ها و نظم داده‌ها است. روش‌های تشخیص الگو، الگوهای مورد نظر را از یک مجموعه داده‌ها با استفاده از دانش قبلی در مورد الگوها یا اطلاعات آماری داده‌ها، جداسازی می‌کند. تشخیص الگوها کاربردهای زیادی در تشخیص صدا، تشخیص چهره، تشخیص امضا و غیره دارد.

برچسب ها:
برق
فارسی

دکتر بابک نجار اعرابی مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی برق الکترونیک درسال 1371 از دانشگاه صنعتی شریف،مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی برق سیستمهای کنترل در سال 1374 و مدرک دکترای خود را در رشته مهندسی برق پردازش سیگنال و تصویر از دانشگاه Texas A&B درسال 1380 اخذ نموده است. ایشان در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران در سمت استاد تمامی در زمینه کنترل و هوش ماشین رباتیک مشغول به کار هستند. حوزه پژوهشی  ایشان یادگیری ماشین، بینایی ماشین و شناسایی الگو است. ایشان تاکنون مقالات بسیاری را در ژورنال های معتبر جهانی به چاپ رسانیده اند.