Unit 1
 
17 سوال
    
17:40 1398/07/22
Unit 2
 
2 سوال
    
01:23 1398/06/16
Unit 3
 
2 سوال
    
21:28 1398/03/11
Unit 4
 
9 سوال
    
18:12 1398/06/31
Unit 5
 
1 سوال
    
23:00 1398/03/18
Unit 6
 
0 سوال
    
11:12 1398/03/06
Midterm Exam
 
0 سوال
    
18:00 1397/12/27
Midterm Project
 
0 سوال
    
07:35 1398/04/30
Unit 7
 
0 سوال
    
18:00 1397/12/27
Unit 8
 
2 سوال
    
19:23 1398/06/11
Unit 9
 
2 سوال
    
17:10 1398/04/21
Unit 10
 
1 سوال
    
19:23 1398/04/29
Unit 11
 
0 سوال
    
18:33 1398/05/17
Unit 12
 
0 سوال
    
18:00 1397/12/27
Final Exam
 
0 سوال
    
18:00 1397/12/27
Final Project
 
0 سوال
    
18:00 1397/12/27
سوالات اخیر
سلام ایراد تمرینات

چرا تمرینات به نوشتن Are و are  و همچنین I am not و  I'm not  ایراد میگیره در ضمن practice 2 اخرین قسمت مشکل داره

2 پاسخ
0 امتیاز
طه عزیزی
17:40 1398/07/22
ing

سلام تفاوت دو جمله زیر در چیه؟

sample for making a conversation in an English class

sample for make a conversation in an English class

1 پاسخ
0 امتیاز
هادی شادی
19:23 1398/07/09
تلفظ

سلام استاد وقت بخیر،تلفظ دو تا t در انگلیسی د خونده میشه،ممنون میشم‌ توضیح بدید؟

2 پاسخ
0 امتیاز
عقیل جعفری
18:12 1398/06/31
فلسفه شروع جمله با کلمه بزرگ چیه؟

سلام 

اولین حرف اول کلمه اول جمله در چه شرایطی با حرف کوچیک نوشته میشه در چه شرایطی با حرف بزرگ؟؟؟

2 پاسخ
0 امتیاز
ابراهیم احمدی
23:04 1398/06/27
two superlative adjective

سلام مجدد

در جملاتی که از دو <superlative adjective> به صورت پشت سر هم که به وسیله <and> از هم تفکیک میشه، باید <the> از <superlative adjective> دوم حذف بشه؟

یعنی این قانونه؟

Example:

I always stay in the cleanest and the safest hotel.

or

I always stay in the cleanest and safest hotel.

1 پاسخ
0 امتیاز
majid.almasi@gmail.com
19:23 1398/06/11