Chapter 2
 
3 سوال
    
19:59 1398/03/04
Chapter 3
 
4 سوال
    
18:00 1397/12/27
Chapter 4
 
2 سوال
    
12:56 1398/03/24
Chapter 5
 
1 سوال
    
18:00 1397/12/27
Chapter 6
 
1 سوال
    
18:00 1397/12/27
Chapter 7
 
2 سوال
    
18:00 1397/12/27
Chapter 8
 
1 سوال
    
18:00 1397/12/27
Chapter 9
 
4 سوال
    
18:00 1397/12/27
Final exam
 
1 سوال
    
19:16 1398/01/09
Project
 
3 سوال
    
09:08 1398/04/17
سوالات اخیر
will

در یکی از سکانس های فیلم ها، جمله you will not tell anyone بیان شده است. این جمله در کدام دسته از 5 دسته بیان شده در مورد will قرار می گیرد؟

1 پاسخ
0 امتیاز
حسین واعظ
10:06 1397/12/11
adjective

Hi professor.
I wrote my question in English although I know I will make mistakes.

Excuse me, what's 'running' structure in the sentence below?

To avoid delays these delays, railroads started running freight trains at night.

I know my question is so simple, but I try to learn.

sincerely Roshan

 

 

 

 

1 پاسخ
0 امتیاز
سید احسان روشن
11:08 1397/11/09
project

با سلام

آیا درست متوجه شدم که بر حسب نمره ی مورد انتظار خود کافیست در رابطه با یکی از سوالات writing بنویسیم؟ و نه برای هر دو سوال؟

2 پاسخ
0 امتیاز
لیلا فروغی
20:16 1397/10/28
comparing about nouns

سلام

با توجه به استراکچرهایی که برای مقایسه اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش آمده، قسمت اول این استراکچرها، برای تاکید هستند؟و استفاده آنها اختیاری و برای تاکید است؟منظورم a lot/many برای قابل شمارش ها و a lot/much برای غیر قابل شمارش

همچنین loaf غیر قابل شمارش است؟

1 پاسخ
0 امتیاز
لیلا فروغی
11:29 1397/10/23
sentence fragment

سلام

آیا با توجه به تعاریف عنوان شده در درس، هر subordinate clause، یک sentence fragment نیز هست؟

1 پاسخ
0 امتیاز
لیلا فروغی
15:36 1397/10/18