Chapter 2
 
5 سوال
    
13:12 1398/10/02
Chapter 3
 
9 سوال
    
13:18 1398/10/02
Chapter 4
 
2 سوال
    
13:40 1398/09/16
Chapter 5
 
1 سوال
    
22:43 1398/09/22
Chapter 6
 
1 سوال
    
18:00 1397/12/27
Chapter 7
 
3 سوال
    
18:16 1398/10/07
Chapter 8
 
1 سوال
    
18:00 1397/12/27
Chapter 9
 
4 سوال
    
18:00 1397/12/27
Final exam
 
1 سوال
    
22:47 1398/09/22
Project
 
4 سوال
    
14:44 1398/10/27
سوالات اخیر
پایان دوره

استاد عزیز
از زحمات شما بسیار سپاسگزارم. این دوره بسیار کاربردی و مفید بود.

1 پاسخ
0 امتیاز
نوشین سلجوقی
14:44 1398/10/27
پیشنهاد

با سلام

ای کاش همه تمرین ها و کوییز ها به شکلی مانند سوال 14 quiz  از  chapter 7  بعد از ارسال پاسخ توضیحی در خصوص انتخاب پاسخ صحیح و علت انتخاب نمایش داده می شد

0 پاسخ
0 امتیاز
سیداحسان زاهدی
18:16 1398/10/07
modal verbs

سلام

اگه ممکنه در مورد این سوال و نحوه پاسخ توضیح بیشتری بدهید.

We (might, would, shall) (21) no longer suffer the injustice of oppression! Freedom shall be ours

1 پاسخ
0 امتیاز
سیداحسان زاهدی
13:13 1398/10/02
ought to

اگه ممکنه در خصوص این سوال و نحوه انتخاب پاسخ صحیح توضیح بدید.

At first, my boss didn't want to hire Sam. But, because I had previously worked with Sam, I told my boss that he (has to, ought to, must) (14) take another look at his resume and reconsider him for the position.

1 پاسخ
0 امتیاز
سیداحسان زاهدی
13:14 1398/10/02
جملات شرطی

If I had gone white water rafting with my friends, I (would be floating, would float, would have float) (13) down the Colorado River right now.

اگه ممکنه در مورد این سوال و نحوه انتخاب پاسخ توضیح بدید.

1 پاسخ
0 امتیاز
سیداحسان زاهدی
13:17 1398/10/02