جلسه 38 - تکنیک مقدماتی لی آت در مدارات آنالوگ 2

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه 1 - مقدمه درس - تریدآف ها در طراحی فرکانس بالا
جلسه 2 - مقدمات - مدولاسیون ها
جلسه 3 - پارامتر های S و مدارات LC
جلسه 4 - تطبیق امپدانس
جلسه 5 - ادامه تطبیق امپدانس
جلسه 6 - القاگر های فرکانس بالا
جلسه 7 - ادامه القاگر های فرکانس بالا
جلسه 8 -خازن و ورکتور فرکانس بالا
جلسه 10 - مقدمه ورود به مدارات فرکانس بالا
جلسه 9 - ترانزیستور ماس
جلسه 12 - مفهوم IIP3 و غیر خطی بودن
جلسه 14 - تئوری نویز مدار 2 سر
جلسه 15 - نویز مدارات سری
جلسه 16 - حساسیت در مدارات ماس
جلسه 17 - طراحی تقویت کننده کم نویز 1
جلسه 18 - طراحی تقویت کننده کم نویز 2
جلسه 19 - طراحی تقویت کننده کم نویز 3
جلسه 20 - ضرب کننده آنالوگ - میکسر 1
جلسه 21 - ضرب کننده آنالوگ - میکسر 2
جلسه 22 - ضرب کننده آنالوگ - میکسر 3
جلسه 23 - ضرب کننده آنالوگ - میکسر 4
جلسه 24 - ضرب کننده آنالوگ - میکسر 4
جلسه 25 - معماری گیرنده مسقیم
جلسه 26 - معماری گیرنده بی واسطه - هتروداین
جلسه 27 - طراحی اسیلاتور 1
جلسه 28 - طراحی اسیلاتور 2
جلسه 29 - طراحی اسیلاتور 3
جلسه 30 - طراحی اسیلاتور 3 - نویز فاز
جلسه 31 - طراحی اسیلاتور 4 - نویز فاز
جلسه 32 - طراحی عملی اسیلاتور 1
جلسه 33 - طراحی عملی اسیلاتور 2
جلسه 34 - تقویت کننده با پهنای باند زیاد 1
جلسه 35 - تقویت کننده با پهنای باند زیاد 2
جلسه 36 - تقویت کننده قدرت
جلسه 37 - تکنیک مقدماتی لی آت در مدارات آنالوگ 1
جلسه 38 - تکنیک مقدماتی لی آت در مدارات آنالوگ 2