فراموشی رمز عبور
اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر رمز جدیدی را دریافت کنید.


کنترل خطی

ادهمی دانشگاه تهران کارشناسی پاییز 1394
معرفی درس
این درس به تجزیه، تحلیل و کنترل سیستم های خطی اختصاص دارد.
دکتر ادهمی استاد دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران است.
لیست جلسات 33 جلسه