فراموشی رمز عبور
اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر رمز جدیدی را دریافت کنید.


نسبیت خاص

معرفی درس
درس نسبیت خاص یکی از درسهای مشترک بین مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته فیزیک است که به منظور آشنایی دانشجویان با بحث نسبیت خاص ارائه شده است. در این به مباحث چون سینماتیک، فضازمان نسبیتی، دینامیک، الکترودینامیک و گروه لورنتز پرداخته خواهد شد.
دکتر شانت باغرام فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف است. او سال 2005 مدرک کارشناسی و سال 2007 کارشناسی ارشد خود را از دانشکده فیزیک دانشگاه شریف اخذ نموده است. ایشان در سال 2011 دکترای خود را نیز از دانشگاه شریف و در رشته کیهان شناسی دریافت کرده اند و هم اکنون عضو جامعه فیزیک ایران و جامعه نجوم ایران می باشند.