فراموشی رمز عبور
اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر رمز جدیدی را دریافت کنید.


تبدیل فوریه و کاربردهای آن

معرفی درس
توابع مورد استفاده در مهندسی و توابع نمایانگر سیگنال‌ها معمولاً توابعی از زمان هستند یا به عبارت دیگر توابعی که در میدان زمان تعریف شده اند. برای حل بسیاری از مسائل بهتر است که تابع در دامنه فرکانس تعریف شده باشد زیرا این دامنه ویژگی‌هایی دارد که به راحتی محاسبات می‌انجامد.
در ریاضیات، سری فوریه، تابعی است که با استفاده از آن می توان هر تابع متناوب را به صورت جمعی از توابع نوسانی ساده(سینوسی، کسینوسی و یا تابع نمایی مختلط ) نوشت.این تابع به نام ریاضیدان بزرگ فرانسوی، ژوزف فوریه نامگذاری شده است. با بسط هر تابع به صورت سری فوریه، مولفه های بسامدی آن تابع به دست می آید. سپس متوان محاسبات پیچیده ی حوزه زمان را به راحتی در حوزه فرکانس انجام داد و با عکس تبدیل فوریه به حوزه زمان انتقال داد.
ین درس نگاهی مفصل به آنالیز فوریه و کاربرهای آن میکند ، تمرینات و مسائل هر بخش را میتوان از وبسایت زیر تهیه کرد
برای وبسایت اصلی درس اینجا کلیک کنید
برد اوسگود فارغ التحصیل رشته ریاضی از دانشگاه میشگان در سال 1980 است . سپس وی به مرتبه استادیاری در هاروارد پذیرفته شد. در 1985 به استنفورد رفت و هم اکنون استاد تمام این دانشگاه است.
او برنده جایزه بهترین استاد استنفورد است، زمینه فعالیت و علاقه ی او ریاضیات ، تحیلیل پیچیده ، پروسس سیگنال و مدارات آنالوگ میباشد
لیست جلسات 30 جلسه