فراموشی رمز عبور
اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر میتوانید رمز عبور جدید بسازید.


هوش، رفتار، قابلیت محاسبه و آگاهی
اطلاعات همایش‌
 • ‌‌عنوان سخنرانی :
  هوش، رفتار، قابلیت محاسبه و آگاهی
 • عنوان همایش :
  تبارشناسی پارادایم‌های هوش مصنوعی
 • ‌‌
  ‌‌برگزارکننده :
  انجمن علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف(SSC)
 • ارایه کننده :
  امیرحسین حاجی شمسایی
درباره‌ی ویدیو
«هوش مصنوعی» در جست و جوی چیست؟ «هوشمندی» به چه معناست؟
در جلسه نخست، پس از معرفی کلی دوره، به بحث در مورد چیستی هوش مصنوعی و رابطه‌ی هوش با رفتار پرداخته شده است. نظرگاه‌های مختلف نسبت به محدوده‌ی معیارهای رفتارگرایانه (Behavioristic) برای هوشمندی، و کاستی‌ها و نقایص آن‌ها، مورد بحث و بررسی قرار گرفته، و سپس به این مساله پرداخته شده که نقش ارزیاب و معیارگذار در فرآیند رفتارگرایانه‌ی تشخیص هوشمندی یا عدم هوشمندی چیست، و از مدخل این پرسش، به بررسی رابطه‌ی هوشمندی و آگاهی (Consciousness) پرداخته شده است.
بازنمودی بودن (Representationality)، علیت (Causality)، زمان‌مندی (Temporality)، و محاسباتی بودن (Computationality)، از مهمترین جنبه‌های رابطه‌ی هوشمندی و آگاهی برشمرده شده‌اند، و ذیل بررسی آن‌ها، به برخی از برجسته‌ترین نظریات ذهنِ مرتبط و سازگار با امکانِ هوش مصنوعی، و به طور خاص، کارکردگرایی (Functionalism)، و نظریه محاسباتی ذهن (CTM)، توجه شده است. در ادامه به چالش‌هایی که پذیرش CTM به همراه دارد - من‌جمله قضایای ناتمامیت گودل - اشاره  شده، و در نهایت با بازگشت به رابطه‌ی خوداندیشانه‌ی هوشمندی و آگاهی، و با تاکید بر جنبه‌ی محاسباتی این رابطه، نظریه‌ی اطلاعات مجتمع (Integrated Information Theory) تشریح، و ذیل آن، در مورد رابطه‌ی میزان مجتمع بودن سیستم‌های هوشمند امروزی و سطح هوشمندی آن‌ها بحث، و به طور خاص چارچوب‌های یادگیری عمیق (Deep Learning) با هوش مصنوعی نمادگرا (Symbolic AI) از این منظر قیاس شده‌اند.

درباره‌ی سخنران
امیرحسین حاجی شمسایی:

دانش آموخته دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف، پژوهشگر اندیشکده مهاجر دانشگاه شریف و همچنین عضو هیئت موسس و هیئت مدیره مجموعه علمی صنعتی پژوهشی شناخت پژوه است.


درباره‌ی همایش

هوش مصنوعی در سال‌های اخیر بیش از پیش به عرصه‌ای بحث‌برانگیز و اثرگذار در حوزه‌های مختلف دانشگاهی و اجتماعی بدل شده است. محافل آکادمیک، تجاری، و حتی حاکمیتی، هر کدام به نحوی با این پدیده درگیر شده‌، و اثرپذیری ابعاد مختلف نظری و عملی زندگی انسان‌ها از هوش مصنوعی رو به افزایش است. با این همه، به نظر می‌رسد همچنان چیستی این پدیده به دلیل پرداخت‌های محدود و تک‌جانبه، چندان که باید، روشن نشده است. غالب مباحث تشکیل‌دهنده‌ی انباشت مفهومی این حوزه را یا کامپیوتر ساینتیست‌هایی که عمدتا از منظر بهینگی و کارایی به آن می‌نگریسته‌اند تولید کرده‌اند، یا فلاسفه و نظریه‌پردازانی که بدون داشتن درک انضمامی لازم از واقعیت‌های عملیاتی و پیاده‌سازانه‌ی هوش مصنوعی، در مورد مصادر و مفاهیم آن سخن گفته‌اند. به نظر می‌رسد اما، برای ادامه‌ی راهمان با هوش مصنوعی، نیازمند تحلیل‌هایی چندجانبه، غنی، و جامع‌تریم. هم پیشرفت فنی-عملیاتی این حوزه، و هم فهم اثرگذاری‌های وسیع نظری-عملی آن بر ابعاد مختلف زندگی بشر، نیازمند نظرگاه‌هایی تازه برای مفهوم‌پردازی‌ست. در همین راستا، برای طرح این مساله و مروری بر فضای پاسخ‌های ممکن، در سلسله جلسات «تبارشناسی پارادایم‌های هوش مصنوعی: مدرن تا پست‌مدرن» بناست از منظری میان‌رشته‌ای و با رویکردی تبارشناسانه، مسیر تکامل هوش مصنوعی به شکل پارادایمی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. وجه تمایز این دوره، بررسی پارادایم‌های انضمامی و عملیاتی و رویکردهای پیاده‌سازی در هوش مصنوعی، از نظرگاهی میان‌رشته‌ای (علوم‌کامپیوتر، فلسفه، روانشناسی، علوم اعصاب) است.

درباره‌ی برگزار‌کننده

خالی