3 دوره برای " زبان های خارجی     انگلیسی     تافل " در مکتب‌خونه موجود است.