مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره نگاهی به کاربردهای نرم افزار اتوکد را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!