مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره آشنایی با نرم افزار کنترل پروژه پریماورا را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!