مهدی حسن خانی

تصویر پروفایل

مهدی حسن خانی

  • مهدی حسن خانی
  • 0

    نوشته ها

مهارت ها

marketing
70%
programming
50%
SEO
60%
google ads
70%
digital marketing
70%